Αλουμίνιο με Βούρτσα

Περιγραφή

Προφίλ στεγανοποίησης πόρτας, ιδανικό για στεγανοποίηση επάλληλων κατασκευών.