Κυπαρισσάκι

Περιγραφή

Οδηγός εδάφους χωνευτός για πόρτες.