Κ/Α 124 – Φρένο με ρυθμιστή

Κατηγορία:

Περιγραφή

Συνδυάζεται με τους οδηγούς:

  • Νο 950
  • Νο 960