Κ/Α 142 – Πι / βίδα / ελατήριο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Συνδυάζεται με τους οδηγούς:

  • Νο 110
  • Νο 120