Νο 350 Α – Ρόδα με Ρύθμιση

Περιγραφή

Εφαρμόζονται σε συρόμενες κατασκευές ξύλινες, αλουμινίου, μεταλλικές και πλαστικές κάθε είδους, έως 40kg βάρος το ζεύγος.Με μία(1) ρόδα απο ενισχυμένο acetal.