Νο 350 Β – Ρόδα Χωρίς Ρύθμιση

Περιγραφή

Εφαρμόζονται σε συρόμενες κατασκευές ξύλινες, αλουμινίου, μεταλλικές και πλαστικές κάθε είδους. Χωρίς ρύθμιση. Βάρος έως 50kg το ζεύγος.