Νο 350 Ε – Ρόδα με Ρύθμιση

Περιγραφή

Για συρόμενες κατασκευές βάρους εώς 50 κιλά το κάθε φύλλο.