Νο 351 – Ρόδα Χωρίς Ρύθμιση

Περιγραφή

Για συρόμενες κατασκευές βάρους εώς 100 κιλά το κάθε φύλλο.