Νο 400 Β.Τ – Μηχανισμός Θυρών

Περιγραφή

Μηχανισμός εώς 120kg βάρος. Για πόρτες ξύλινες, σιδερένιες, πλαστικές, συρόμενα πλαίσια παντός τύπου, άσκαφτος.