Νο 500 Β.Τ – Μηχανισμός Κουρτίνας

Περιγραφή

Μηχανισμός κουρτίνας Βαρέως Τύπου