Νο 600 – Μηχανισμός Εξωτερικών Θυρών

Περιγραφή

Σκαμένος και άσκαφτος, έως 55kg βάρος.