Νο 600 – Μηχανισμός Χωνευτών Θυρών

Περιγραφή

Σκαμένος και άσκαφτος, έως 55kg βάρος.