Νο 600 ΤΑΦ Αλουμινίου

Περιγραφή

Οδηγός αλουμινίου σε σχήμα ΤΑΦ.Συνεργάζεται με τις ρόδες κάτω κύλησης Νο 350 Β – Γ – Δ & Νο 351.