Νο 700 – ΤΑΦ Αλουμινίου

Περιγραφή

Οδηγός εδάφους σε σχήμα ΤΑΦ.Συνεργάζεται με τις ρόδες κάτω κύλησης Νο 350 Α & Νο 350 Ε.