Νο 900 Σ.3 – Μηχανισμός Συρόμενων Κατασκευών

Περιγραφή

Με ρουλεμάν κλειστά ευρωπαϊκά, απο 300-400Kg βάρος. Για συρόμενες κατασκευές.