Νο 900 Σ.4 – Μηχανισμός Συρόμενων Κατασκευών

Περιγραφή

Με ρουλεμάν κλειστά ευρωπαϊκά, απο 400-600Kg βάρος. Για συρόμενες κατασκευές.