Νο 900 Σ.5 – Μηχανισμός Συρόμενων Κατασκευών

Περιγραφή

Με ρουλεμάν κλειστά ευρωπαϊκά, απο 600-1100Kg βάρος. Για συρόμενες κατασκευές.