Πι Αλουμινίου Φαρδύ

Περιγραφή

Πι Αλουμινίου Φαρδύ οδηγός εδάφους για πόρτες.