Πι Αλουμινίου 7mm

Περιγραφή

Πι αλουμινίου οδηγός για πόρτες 7mm.